Tesla 315A Sonatina

TESLA n. p. Praha-Hloubětín, 1960/61

Radiopřijímač - superhet pro příjem v pásmech DV, SV, KV 19-52 m osazený elektronkami ECH81, EBF89, PCL82, PY82, s polouniversálním napájením ze střídavé sítě přes autotransformátor. Jednoduché AVC, tónová clona zpětnou vazbou z anody na mřížku nf koncové elektronky, kulatý dynamický reproduktor, výstup na další reproduktor. Plošné spoje s plechovým rámem, plastová stupnice s planetovým převodem, plastové knoflíky a čelní maska, bakelitová skříň, papírová zadní stěna.

Zajímavostí je použití elektronky PY82 původně určené pro síťovou část televizorů. V žádném jiném přístroji od Tesly se tato elektronka nevyskytuje. Zřejmě byly původně vyrobeny pro televizory, ale když se nakonec do televizorů začaly osazovat selenové usměrňovače, byla skladová zásoba těchto elektronek zužitkována v Sonatině.

Na začátku roku 2017 jsem získal 2 ks těchto rádií z jedné pozůstalosti. Obě byla na pohled v dosti mizerném stavu, tak jsem z nich seskládal jedno. Elektronky chyběly až na jednu PY82, což je poměrně špatně dostupný typ, takže jsem měl štěstí. Zachovalejší šasi ale mělo všechny ovládací prvky poleptané ředidlem. Oba kusy byly bez zadní stěny. Po vysprchování jsem ke stupnici přilepil upadlá oka pro šrouby (notorická závada) a slepil popraskané knoflíky. Hmatníky tlačítek jsem zbrousil a přelakoval čirým lakem. Cívky byly sežrané od myší, takže se vyměnily. Elektrolyt měl uhnilou jednu polovinu. Ze svitků jsem měnil jen vazební, odrušovací, blokovací na AVC a oddělovací na přívodech antény a uzemnění. Ostatní byly i přes nafouklost a popraskanost v pořádku. Dále byl vadný slídový kondenzátor tónové clony, který měl ohromný svod. S tím jsem se u tohoto typu ještě nesetkal. Také byl spálený filtrační rezistor ve zdroji. Údajně v těchto rádiích dochází k průrazu v místě křížení spoje s anodovým napětím a vlnového přepínače. Přepínač byl zatuhlý a nepovedlo se mi ho donutit k lehkému chodu. Po provedení těchto zásahů se rádio rozehrálo, ale když jsem sáhl na tónovou clonu, rádio zaprskalo a ztichlo. Zjistil jsem přerušené primární vinutí výstupního transformátoru. Od anody koncové elektronky vede k potenciometru tónové clony stíněný vodič, u potenciometru je oddělovací kondenzátor. Vodič je velmi nekvalitní, jen lakovaný drát omotaný bavlnou. Zřejmě došlo k průrazu a zkratovým proudem se vinutí transformátoru spálilo. Přitom stačí přesunout kondenzátor před vodič, takže při průrazu nedojde ke zkratu anodového zdroje. Pak už rádio fungovalo bez problémů, slaďování nebylo potřeba, citlivost je celkem dobrá, přednes odpovídá rozměrům, ale je lepší než např. u Talismana. Rádio celkem dost brumí.

Toto rádio mě svým zpracováním poněkud zklamalo. Jsou použity nejlacinější materiály, konstrukce není moc promyšlená a s demontáží některých dílů se zřejmě příliš nepočítalo.