Tesla 4121U Marcela

Tesla n. p. Orava, 1966/67

Černobílý televizní přijímač - superhet pro příjem v I. a III. pásmu čs. TV normy osazený elektronkami PCC88, 2x PCF82, EF183, 2x EF80, PCL84, PCL86, ECH84, PCL85, PL504, PY88, DY86, 470QQ44, dvěma germaniovými tranzistory OC170 a několika polovodičovými diodami, s universálním napájením. Vypínatelná automatická regulace jasu a kontrastu podle osvětlení místnosti, klíčované AVC, tónová clona, výstup pro magnetofon, dva eliptické reproduktory - širokopásmový a výškový. Šasi na plošných spojích v plechovém rámu, obrazovka s ochranným sklem, plastová maska, dřevěná skříň, plastová zadní stěna.

Televizor vychází z modelové řady započaté typem Oliver vyráběným od roku 1966. Poslední typy z této řady byly vyráběny až do roku 1970. Inovativním prvkem jsou dva tranzistory v zesilovači zvukové mezifrekvence. V rámci této řady byly postupně vyráběny typy osazené modernějšími obrazovkami a kanálovými voliči, také byl vyroben první model s UHF voličem - Orava 222. Řada Oliver je odvozena od řady Štandard z let 1964-66, která je ještě plně elektronková. Později vyráběná řada Orava 229 z let 1969-72 se liší jinou konstrukcí šasi, které je celé umístěno zešikma na jednom plošném spoji, elektrické zapojení se moc nezměnilo. Další řada Aramis z let 1971-1976 má elektronky v signálových a synchronizačních obvodech nahrazeny tranzistory a je převážně vybavena moderními voliči s předvolbami, jinak je celková koncepce pořád velmi podobná. Všechny tyto řady jsou spolehlivé, relativně jednoduše se opravují a netrpí žádnými vážnými závadami, největší problémy způsobují nekvalitní hnědé svitkové kondenzátory. Pro správnou funkci televizoru je nutno vyměnit zejména svitky v obvodech synchronizace, obou rozkladů a koncového stupně zvuku. Před prvním zapnutím dlouho odstaveného kusu je potřeba alespoň odštípnout odrušovací svitky v síťovém filtru, jinak můžeme očekávat jejich výbuch. Některé série mají ve zdroji osazeny filtrační elyty maďarské výroby, ty mají po letech bez provozu velký svod a před prvním zapnutím je potřeba je naformovat.

Televizor jsem získal na podzim 2018 od pana Chluda. Byl poněkud špinavý, lesklý lak je bohužel na horní stěně skříně okolo hran odchlípnut. Původně jsem chtěl televizor zrenovovat a zařadit do sbírky, ale po rozebrání jsem zjistil, že je ve velmi zachovalém původním stavu téměř bez zásahu opraváře. Dochovaly se dokonce i takové detaily jako pertinaxové příchytky čepiček elektronek řádkového rozkladu. Pro zprovoznění by ale bylo nutné vyměnit skoro všechny původní svitkové kondenzátory. Proto jsem jej jen vyčistil a předám jej muzeu Tesla v Třešti. Pro zajímavost jsem změřil elektronky, které jsou skoro všechny původní z výroby. Kromě zesláblé PCF82 v kanálovém voliči jsou v pořádku. Po vyčištění je televizor velice hezký až na ten poškozený lak.