Tesla 4415A Color 110ST

TESLA Orava n. p., 1982/86.

Televizor už není součástí mé sbírky.

Televizní přijímač - superhet pro příjem barevného vysílání ve všech pásmech čs. TV normy, kódovaného dle norem SECAM a PAL. Mezinosný příjem zvukového doprovodu dle norem CCIR a OIRT. Obrazovka typu IN-LINE o úhlopříčce 67 cm a vychylovacím úhlu 110°. Tyristorový řádkový rozklad. Osminásobná předvolba laděná potenciometry, digitální indikace zvolené předvolby pomocí čísla na obrazovce. Eliptický reproduktor, výstup pro sluchátka a magnetofon, tónové korekce. Na panelu se nacházejí tlačítka předvolby, hlavní vypínač, regulace hlasitosti, jasu, barevné sytosti a doladění a tlačítko pro příjem zvuku dle normy OIRT při příjmu barevného vysílání v normě SECAM. Pod odklopným víčkem ladění předvolby, regulace kontrastu, tónových korekcí a barevného vyvážení. Polouniversální napájení ze střídavé sítě. Anténní vstup nesymetrický 75 ohm. Modulová koncepce, diagnostika některých funkčních celků pomocí LED diod. Dřevěná skříň, plastová maska a zadní stěna.

Televizor konstrukčně vychází z typu Color 110, který měl konstrukčně mírně odlišnou obrazovku s toroidními vychylovacími cívkami. Podobný je také televizor Color Univerzál, který není vybaven pro příjem normy PAL a má obrazovku typu Delta sovětské výroby. Na typ 110ST pak navazují typy 110STII (s dálkovým ovládáním), Color 424 (elektricky stejný, ale s obrazovkou 56 cm) a 429 (jako 110ST, ale s dálkovým ovládáním).

110ST byl ve výrobě docela dlouho, vyrobilo se velmi mnoho kusů a stal se tak naším prvním masově rozšířeným barevným televizorem, přestože v maloobchodě stál 15200 Kčs, což bylo několik platů. STčko měl doma skutečně kde kdo, ale éra těchto televizorů už skončila, dnes už na kusy v běžném provozu narazíme jen velmi zřídka. Oproti modernějším typům je nevýhodou tohoto televizoru velká hmotnost a spotřeba a vyšší poruchovost, daná malou mírou integrace a v dnešní době také stářím. Vzhledem k tomu, že šasi televizoru je přímo spojeno se sítí, není možné do přístroje jednoduše doplnit AV vstup, je nutné použít síťový oddělovací transformátor nebo postavit speciální oddělovací modul s optočlenem. Při veškerých zásazích uvnitř televizoru je nutné pamatovat na to, že na jeho kostře je nebezpečné napětí.

K typickým závadám tohoto televizoru patří vyschlý hlavní filtrační elyt ve zdroji a studeňáky. Občas bývají také vadné tyristory a diody v řádkovém rozkladu, proražená izolační podložka pod tyristorem a pod. Samozřejmě bývají tyto aparáty vevnitř hrozně zaprášené, což je při stáří okolo třiceti let a desítkách tisíc hodin provozu pochopitelné.

Můj kus jsem získal na začátku roku 2013. Byl provozuschopný a vzledově celkem slušný, nicméně nefungoval úplně dobře. Především nepracovala korekce poduškovitosti, obraz byl zdeformovaný a úzký. Příčinou byl vadný tranzistor na modulu K. Dále bylo porůznu na deskách nabastleno několik součástek, to jsem všechno odstranil, aniž by to mělo vliv na funkci televizoru. Obrazovka byla dobrá, nicméně jsem zjistil, že v tlumivce ve žhavicím obvodu chybí jádro a obrazovka je tudíž přežhavená. Jádro někdo úmyslně vyndal, avšak netuším proč, protože po nažhavení z externího zdroje jmenovitým napětím dávala obrazovka pořád slušný obraz. Do přístroje jsem tedy provizorně osadil žhavicí transformátor, aby obrazovka přežhavením neodešla. Až seženu dobrou tlumivku, tak jej zase odstraním.
Jinak byl televizor jen špinavý a po renovaci funguje slušně. Protože ale televizory nesbírám, prodal jsem jej na Aukru za celou 1 Kč.

Protože ale pán televizor nepřevzal, STčko nakonec putovalo k Vaškovi.