Železniční trať Vizovice - Valašská Polanka

Na konci roku 2010 jsem v rámci Ceny děkana fakulty dopravní sestavil pojednání o této nedostavěné trati. Cenu jsem sice nevyhrál, ale na školu jsem se dostal. Práci si můžete prohlédnout zde.

V práci je uvedeno asi vše, co se mi dosud o trati podařilo zjistit. Od dokončení mé práce se na celkovém stavu trati a jejím výhledu do budoucna asi nic nezměnilo. Zde uvedu především fotky, a pokud se k trati objeví nějaká aktualita, tak ji zde zmíním. Fotograficky zdokumentovaný mám jen úsek z Vizovic po chybějící velký most v Jasenné.


začátek ve Vizovicích


přejezd přes Štěpskou ul.


pohled z náspu


před Slušovskou ul.


přejezd přes Slušovskou ul.


pohled zpět


nadjezd nad Zahradní ul.


odvodnění u nadjezdu


nadjezd


zářez za nadjezdem


nad Chrastěšovskou ul.


pohled zpět na Vizovice


pokračování za mostem


most od Chrastěšova


propustek v náspu


před Lutoninou


před Lutoninou


zářez před Lutoninou


podpisy dělníků na zdi


dlouhý zářez


násep před Lutoninou


pohled z 20m náspu


pohled zpět


hnojňák u Jasenné


trať jako cesta


místo začátku mostu

V roce 2011 byl most přes Chrastěšovskou ulici upraven tak, aby se po něm dalo jezdit na kole. Předtím bylo nutné jej objíždět po cestě vedoucí vedle náspu.