Tesla BM205

TESLA n. p., cca 1955

Měřicí přístroj - servisní oscilátor určený pro opravy radiopřijímačů, osazený elektronkami EF22, ECH21, 12TA31, AZ11, pro napájení ze střídavé sítě. Vf oscilátor 0,1 - 30 MHz v pěti rozsazích. Možnost modulace vf kmitočtu interním oscilátorem 400 Hz do hloubky 30 % nebo externím signálem. Vyvedený výstup nf oscilátoru. Dva výstupy vf napětí - neregulovaný cca 1 V nebo regulovaný plynule a skokově v pěti rozsazích. Karuselový přepínač kmitočtových rozsahů. Hrubé a jemné ladění frekvence pomocí třecího převodu. Plechový panel a skříň, kontrolka indikující zapnutí, síťová šňůra na žehličkový konektor, bez síťového vypínače.

Přístroj byl původně vyráběn pod označením TM534. Během výroby byla provedena řada změn. Novější kusy mají jinou kontrolku a plastovou stupnici. Vyskytuje se i provedení se světlým panelem. Můj kus je zřejmě z období přechodu ze starého značení na nové, protože je v šasi vyražena větší díra pro stabilizátor 7475 použitý v TM534, ale osazena je heptalová objímka s 12TA31. Pozdější kusy už mají šasi upraveno.

Přístroj jsem získal na jaře 2015 z jedné pozůstalosti. Byl v zachovalém stavu, jen skříň není původní. Nová skříň je však vyrobena poměrně precizně (bodové svary, vyražené díry) a je prakticky stejná jako původní. Pravděpodobně někdo získal přístroj bez skříně, a tak si vyrobil novou. Pro zprovoznění bylo nutno vyměnit vyschlý asfaltový elektrolyt a jeden přerušený odpor. Asfaltové svitky jsou ve vynikajícím stavu, takže pak stačilo už jen naformovat filtrační elyty a přístroj je funkční. Ještě jsem měnil ECH21, u lamp se slabší triodou se nechtěl rozběhnout nf oscilátor. Vf napětí vykazuje značné zkreslení, zejména na nejvyšším rozsahu, což však je vlastnost všech těchto přístrojů, jak jsem se dočetl na Elektro bastlírně. Oscilátor totiž není vybaven stabilizací amplitudy, takže je amplituda omezena jen nelinearitou oscilátorové elektronky, což vede ke zkreslení. Pro účely, jakým má tento přístroj sloužit, to však nevadí, neboť laděné obvody rádií buzené tímto oscilátorem budou kmitat jen na základním kmitočtu. Také modulátor je dosti primitivní a modulace je zkreslená, což opět pro předpokládané využití nevadí. Přístroj je tedy plně funkční a při opravách rádií velmi užitečný. Nastavení oscilátoru z výroby je stále zcela přesné a stupnice sedí.

Na posledních dvou fotkách jsou oscilogramy výstupního vf napětí na různých rozsazích.