Tesla BM215

TESLA n. p. Brno

Zkoušeč přijímacích elektronek pro testování emisní schopnosti, zkratů, stavu vakua a strmosti, s napájením ze střídavé sítě. Střídavý zdroj anodového napětí, měřená elektronka pracuje jako usměrňovač. Volba zapojení a parametrů pomocí kontaktního pole a papírových karet. Čtrnáct různých typů patic. Volič pro ruční kompenzování kolísání síťového napětí, kontrola činnosti zdroje mřížkového předpětí, žárovka jako indikace zapnutí, žehličková síťová šňůra. Přístroj lze použít i jako voltmetr a zkratoměr.

Zkoušeč jsem na jaře 2016 zakoupil za příznivou cenu od kolegy sběratele. Byl v celkem dobrém stavu a funkční, jen chybí některé karty, víko má jinou barvu než přístroj a chybí na něm aretační prvky. Vevnitř bylo několik amatérských zásahů, které se projevovaly hlavně velkým množstvím studeňáků a přítomností 4A pojistek místo správných hodnot 0,8 a 0,2A, což je věc, se kterou se u různých přístrojů setkávám dost často, nevím, proč byly 4A pojistky tak oblíbené. Dále bylo nutno vyměnit jeden svitek, pročistit kontakty tlačítka kontroly sítě a měření sítě seřídit. Po těchto zásazích přístroj spolehlivě slouží při zkoušení elektronek pro mou potřebu, byť je nutné počítat s určitými omezeními vyplývajícími z jeho jednoduché konstrukce - např. malé rozlišení volby napájecích napětí, velmi orientační měření diod. Objímky nejsou příliš dobře udělané, např. v loktalové elektronky moc nedrží a mají špatný kontakt. Devítikolíková loktalová má malé otvory, takže do ní jdou vložit jen elektronky se slabými kolíky, kterých je ale v této řadě menšina. Existují mnohem dokonalejší měřáky, ale jsou daleko dražší, větší a složitější na obsluhu. Měřák řízený počítačem, do kterého by stačilo zapíchnout elektronku a celé měření provést kliknutím myši, bohužel ještě nepatří k věcem, co jsou běžně k dostání.

Hned po zrepasování jsem si přístroj málem odpálil, když jsem s ním chtěl změřit AZ11, která měla zkratované přívody žhavicího vlákna. O její kolíky jsem se pak spálil, žhavicí trafo naštěstí přežilo. Trafa jsou chráněna jen tepelnými pojistkami, které nereagují dost rychle a navíc jsou oblíbeným terčem kutilských oprav zvonkovým drátem.