Tesla BM218

Tesla n. p., 1954

RC generátor sinusového signálu 20 Hz - 1,2 MHz osazený elektronkami 3x EBL21, 6AL5, 11TF25, AZ12. Pět frekvenčních rozsahů, stabilizace amplitudy oscilátoru žárovkami ve zpětnovazebním obvodu, které fungují jako proudově závislý odpor, stabilizace napájecího napětí oscilátoru doutnavkou, regulace výstupního napětí plynule a skokově v osmi rozsazích od 3 mV do 10 V, voltmetr výstupu, výstup na banánkové zdířky, žehličkový konektor na síťovou šňůru. Plechová skříň s koženým uchem.

Můj přístroj je označen BM218, dále existuje provedení označené BM218A. Nevím, jaký je mezi nimi rozdíl, zřejmě jen ve světlejším panelu u BM218A. Nástupcem tohoto generátoru je přístroj BM344, který je koncepčně zcela stejný, ale je osazen modernějšími součástkami a má inovovaný vzhled, ale není vybaven knoflíkem hrubého ladění, což pro některé účely není moc šikovné.

Tento aparát jsem zakoupil na jaře 2019 z přebytků klubovní sbírky HRČS, protože jsem jej potřeboval pro měření nf zesilovačů. Byl v docela omšelém stavu, někdo vyměnil síťový vypínač za jednopólový a vykuchal žehličkový konektor a místo něj poměrně prasecky napevno připojil síťovou šňůru. To jsem uvedl do původního stavu. Asfaltové elyty, nejporuchovější součást těchto přístrojů, už byly dříve měněny, ale jeden z nových elytů byl také vadný. Elektronky byly dobré kromě AZ12, která byla mrtvá. Protože jsem tuto elektronku neměl k dispozici, vyrobil jsem si ji z AZ4. Dále bylo nutno vyměnit jeden asfaltový svitek, nastavit předřadný odpor ve zdroji a seřídit výstupní amplitudu. Po těchto opravách je přístroj plně funkční. Stabilizace výstupní amplitudy i voltmetr fungují velice dobře, chyba frekvence proti stupnici je do 2 %. Voltmetr ale ukazuje napětí ještě před atenuátorem, takže při zatížení výstupu menší impedancí, než má být, voltmetr ukazuje víc, než je skutečnost. Generátor jsem si oblíbil a často ho používám. Pracovali jsme s ním i ve zlínském radioklubu, kam jsem chodil od šesté třídy.