Tesla BM368

TESLA n. p. Brno

Vysokofrekvenční generátor s amplitudovou modulací určený pro opravy radiopřijímačů, osazený elektronkami 6F32, 2x ECC84, 14TA31, EZ80, pro napájení ze střídavé sítě. Kmitočtový rozsah 100 kHz - 30 MHz v pěti rozsazích, modulace interní 30 % kmitočtem 400 Hz nebo externí. Neregulovaný výstup cca 0,3 V a regulovaný do 50 mV s plynulou a skokovou regulací. Výstupní impedance 75 ohm. Měřič výstupního napětí. Plechová skříň, plastový panel, žárovka indikující zapnutí.

Tento přístroj je nástupcem generátoru BM205. Novinkou je hlavně voltmetr výstupu, dále pak např. modulační zesilovač pro externí modulaci. Není k dispozici výstup nf napětí. Modulace je anodová přes napájení vf oscilátoru. Tento způsob je méně dokonalý než u BM205, kde je samostatný modulátor a tedy menší riziko nestability vf kmitočtu a parazitní frekvenční modulace. BM368 má daleko lépe provedeno stínění vf části a je také podstatně menší a lehčí.

Přístroj jsem na začátku roku 2017 sehnal na inzerát, opravil a daroval kamarádovi, aby měl s čím slaďovat rádia. Přístroj byl poněkud prohulený a mechanické části byly zatuhlé. Po vyčištění, namazání a rozhýbání stačilo vyměnit všechny svitky a naformovat elektrolyty a přístroj fungoval. V LC obvodech však někdo nepříliš pečlivě vyměnil některé keramické dolaďovací trimry za hrníčkové a zničil zářezy v jádrech cívek. Stupnice je tedy trochu ujetá a nejde seřídit, chyba však byla do 1,5 %. Dále pak na nejvyšším rozsahu začal od 22 MHz výše vysazovat oscilátor. Dle rady na Elektro Bastlírně jsem nahradil 6F32 ruským ekvivalentem 6Ž1P s co největší strmostí. Oscilátor teď chodí i na vyšších frekvencích, ale konec pásma je pořád nestabilní. Údajně je to ale běžná závada. Navíc frekvence ujíždí při nastavování jemné regulace výstupu, nejvíce na nejnižším rozsahu. Tuto závadu jsem nenapravil. Jinak je přístroj funkční, vf napětí má menší zkreslení než u BM205. Stínění vf obvodů je opravdu velmi pečlivé, i přesto ale vedle stojící SV radiopřijímač s feritovou anténou signál oscilátoru zachytí. Regulace vyvážení voltmetru je poněkud neprakticky sdružena s vypínačem a navíc umístěna těsně vedle knoflíku ladění. Bylo by lepší ji prohodit s knoflíkem jemné regulace výstupu, což však vnitřní konstrukce přístroje neumožňuje. Síťové trafo dává i při jmenovitých síťových 220 V moc velké žhavicí napěti. Přepojil jsem jej, aby bylo zařazeno i 10V vinutí využívané jen při přepnutí na 120 V, čímž se žhavicí napětí trochu zeslabilo. Napájecí obvody dost topí a v malé skříni se špatně chladí.

Uživatel ufero z Bastlírny mi zdarma zaslal protikus k výstupnímu vf konektoru, za což mu velmi děkuji. Vyrobil jsem z něj redukci na konektor BNC a k tomu pak umělou anténu.

Na prvním oscilogramu je vf napětí, na druhém modulované vf napětí při pomalé časové základně.