Centrad 722 Hétérodyne

Centrad Annecy, Francie, cca 1950

Měřicí přístroj - modulovaný vf oscilátor pro slaďování radiopřijímačů, osazený dvěma elektronkami, s universálním napájením. Frekvence 80 kHz - 26 MHz v pěti rozsazích a k tomu rozsah 420 - 520 kHz pro slaďování mezifrekvencí. Modulační kmitočet cca 800 Hz, hloubka modulace nedefinována. Výstup nf 10 V, výstupy vf 0,1 V a 1 mV s regulací potenciometrem. Ladicí knoflík se stupnicí. Pertinaxové šasi s pájecími nýtky, hliníkový čelní panel, plechová skříň s madlem.

Nepodařilo se mi najít schéma od výrobce. Našel jsem jen schéma, které někdo vykreslil podle jeho přístroje, ve kterém chyběly elektronky. Původně byl přístroj osazen americkými oktalovými elektronkami se žhavením 0,3 A, které jsou žhaveny přímo ze sítě přes velký odpor, na kterém se tak sráželo okolo 60 W. Ke mně se dostal už jako předělaný na elektronky UCH4 a UY1N. Konstrukce je velmi jednoduchá a laciná, připomíná spíše amatérský výrobek. Šasi je spojeno přímo se sítí a oddělovací kondenzátory nejsou dimenzované na příliš velké napětí, je proto nutné přístroj provozovat jedině s kostrou připojenou ke střednímu vodiči. Navíc je to trochu okořeněno tím, že je síťový vypínač jednopólový a vypíná právě přívod ke kostře.

Přístroj jsem dostal od Slávka na podzim 2015 v demontovaném stavu, přičemž chyběly dva malé knoflíky a veškerý spojovací materiál. Pro zprovoznění bylo nutno osadit nové žhavicí odpory - byl tam nabastlený odpor z Talismana, který je však pro toto použití příliš malý. Původní odpor je zoxidovaný a přerušený. Dále byl vyschlý filtrační elyt a svitek v nf oscilátoru měl zvýšenou hodnotu, takže oscilátor běžel na příliš nízké frekvenci. Dále byl kdysi měněn svitek mezi zemní svorkou a kostrou přístroje. Místo vzácné elektronky UCH4 jsem osadil redukční patici s UCH21. Dále byl problém s chybějícími šrouby na připevnění šasi ke skříni, které mají Whitworthův závit. Použil jsem šroubky z počítačových konektorů CANNON.

Po opravě je přístroj funkční, výstupní vf napětí má však k sinusovce opravdu daleko a navíc do výstupu leze silná složka 50 Hz. Hloubka modulace je daleko větší než doporučovaných 30 %. Frekvence pořád dobře odpovídá stupnici. Nf napětí je celkem pěkné. Přístroj je docela dobrý přímotop, nedokážu si představit, jak to muselo topit při trojnásobném žhavicím proudu původních lamp - už teď je šasi po delší době provozu horké.

První oscilogram je nf napětí, druhé dva vf napětí na různých rozsazích, třetí je modulované vf napětí při pomalé časové základně.