Empo Poem

EMPO s. r. o., 1940/41

Rádio není součástí mé sbírky, opravoval jsem jej pro známého.

Radiopřijímač - superhet pro příjem v pásmech DV, SV, 2x KV a pro reprodukci z gramofonu osazený elektronkami ECH11, EBF11, ECL11, EM4, AZ11, pro napájení ze střídavé sítě. Elektronový indikátor vyladění, přepínač tónové clony kombinovaný s měnitelnou šířkou pásma, rezonanční obvod v nf stupni pro odladění parazitní zázněje 9 kHz, spořič proudu - přepnutí anodového usměrňovače na odbočku síťového transformátoru a tím snížení anodového napětí, tedy i spotřeby, ale i citlivosti a nf výkonu. Výstup pro další reproduktor s nízkou impedancí. Kulatý dynamický reproduktor s permanentním magnetem, dřevěná skříň, skleněná stupnice s prosvětleným ukazatelem zvoleného rozsahu, papírová zadní stěna s bezpečnostní síťovou zástrčkou.

Rádio mi dal na opravu Slávek Škopík. Skříň má oprýskaný lak, šasi je velmi zachovalé, nicméně chyběl síťový transformátor, který někdo demontoval štípačkami. Martin Bobek mi nezištně poskytl jiný, za což velmi děkuji. Montáž nového transformátoru nebyla zrovna snadná. Po mechanické stránce bylo nutno osadit chybějící kolečko ukazatele rozsahu, použil jsem plastové původem z kazeťáku. Dále bylo nutno vyměnit oba filtrační elektrolyty (maticový, mokrého typu, měl sice kapacitu, ale nepokoušel jsem jej), několik svitků a také pár odporů, které jsou zde nechvalně známého červeného typu, kterému upadávají vývody díky praskajícím mosazným čepičkám. Protože rádio má sloužit pro běžný provoz, nahradil jsem vzácnou elektronku ECL11 redukční paticí s ECL86. Objevil se však problém s nestabilitou, náhrada byla náchylná ke kmitání. Pomohlo doplnění redukční patice o kondenzátor 56p mezi anodu triody a tetrody. Po těchto krocích rádio hrálo, ale ne dlouho, pojednou se mu zcela vytratila citlivost. Šasi muselo zase ze skříně a po chvíli bádání jsem objevil studený spoj v jedné mezifrekvenci. Rádio je tedy plně funkční, citlivost je výborná na všech rozsazích. Slídové kondenzátory ve vf obvodech jsou zcela v pořádku, takže nebylo nutné ani slaďování. Magické oko svítí ještě celkem pěkně.

Zajímavostí byly dva ústřižky potvrzující zaplacení rozhlasového poplatku, nacházející se uvnitř skříně.