Regenerace magických ok

Magické oko je málo důležitou, zato však velmi efektní součástí každého rádia. K provozu však není zapotřebí, a proto jeho nefunkčnost většina majitelů rádií neřešila. Důsledkem je to, že většina rádií, která se k nám dostanou, má magické oko slabé. Nové oko se špatně shání a je dost drahé, ale je možné se pokusit původní oko zachránit a regenerovat jej.

Úspěch regenerace je závislý na tom, co je vlastně na oku vadné. Regeneraci je možné provést jen u ok, která svítí slabě nebo třeba i vůbec, ale mají dobré vakuum a nemají přerušené žhavení.
Slabý svit může být způsoben buď slabou katodou nebo opotřebovaným luminoforem na stínítku. Druhý případ je bohužel dosti častý. Poznáme jej podle zašednutí stínítka, kdy jsou vidět vypálené plochy v místech, kde stínítko nejčastěji svítilo. Luminofor nijak neopravíme, ale můžeme se pokusit něco dělat s katodou.

Regeneraci provedeme tak, že oko připojíme na regulovatelný zdroj žhavicího napětí s nastaveným jmenovitým napětím oka. Anodové napětí nepřipojujeme. Necháme oko nažhavit a pak zvolna zvyšujeme žhavicí napětí až asi na dvojnásobek jmenovité hodnoty. Takto necháme oko žhavit asi minutu a pak zdroj vypneme. Následně oko můžeme vyzkoušet.

Tímto způsobem se mi povedlo regenerovat několik EM11 a EM84. Zlepšení závisí kus od kusu. EM11 Telefunken vůbec nereagovalo, EM11 Tesla zpravidla mírné až dosti výrazné zlepšení. EM84 většinou výrazné zlepšení bez ohledu na výrobce.

S tímto postupem je samozřejmě možné experimentovat, protože většinou stejně není co zkazit. Pokud by někdo objevil něco opravdu účinného, tak ať mi prosím dá vědět.