Radieta 630

ETA s. r. o. Praha-Vršovice, cca 1932

Informace jsem čerpal ze stránky radiomuseum.cz, kde je k vidění přístroj se stejným šasi, ale jinou skříní. Skříň mého kusu odpovídá typu ETA S3R, který byl ale bateriový.

Radiopřijímač - jednoobvodový audion pro příjem v pásmech DV a SV a pro reprodukci z gramofonu osazený elektronkami 2x E424N, B443, 1801, pro napájení ze střídavé sítě. Proměnná vazba s anténou, odporová vazba mezi všemi stupni, magnetický reproduktor. Dřevěná skříň a zadní stěna, hliníkové šasi.

Rádio jsem získal v Praze v roce 2013 za odvoz. Bohužel se v něm někdo slušně vyřádil a přestavěl jej na tranzistorák s využitím vnitřností nějakého ruského rádia. Z původní konstrukce se tak dochovalo jen šasi s paticemi, síťové trafo, stupnice a jeden proměnný kondenzátor. Nové vnitřnosti jsou funkční a rádio hraje. Ve skříni je díra po pádu střešní tašky, lak bude nejspíš nutné obnovit. Nejsem si jist původností brokátu. Na první pohled je ale rádio dosti pěkné a zachovalé. Zatím jsem jej nijak nerenovoval, pouze vyčistil od prachu. Pro uvedení do původního stavu tak budu potřebovat hlavně součástky ze šasi a reproduktor. Ideální by bylo sehnat jiný kus na díly, např. se skříní zničenou vlhkem. Přese všechno se však jedná o asi nejzajímavější a nejkrásnější přístroj z mé sbírky.