Ostatní staré přístroje

Zde je zařazeno to, co se jinam nevešlo, tedy především různá audiotechnika.