Slaďování mezifrekvencí pomocí čítače

Velmi často se při restaurování historického superhetu setkáme s tím, že jsou rozladěné mezifrekvenční filtry, nejčastěji zásluhou nějakého předchozího takyopraváře. Protože VF generátor je věc, kterou nemá každý, ani já, vymyslel jsem jednoduchý postup, jak mezifrekvence sladit bez něj. Potřebným nástrojem je ale čítač, ať již jako součást multimetru nebo jako samostatný přístroj.

Postup slaďování si ukážeme na příkladu superhetu Empo Tribun: Schéma
Co musíme v první řadě zjistit je mezifrekvenční kmitočet přijímače. V našem případě je uveden přímo ve schématu a činí 484 kHz.
Dále musíme najít v přijímači oscilátor. U přístrojů s odděleným oscilátorem je jím trioda, buď jako samostatná elektronka (např. AC2 v přístroji Telefunken Grand koncert) nebo častěji jako součást vícesystémové elektronky (ECH11, UCH21, ECH81). Zde je důležitá mřížka této triody. U přístrojů s pentagridem nebo oktodou (6H31, AK2) nás bude zajímat první mřížka této elektronky.
Tato mřížka je napojena na odpor o poměrně nízké hodnotě. U Tribunu se jedná o odpor 150 ohm. Na tento odpor navážeme čítač tak, že na jeho vstup připojíme izolovaný drát a ten obtočíme okolo tělíska odporu. Nic vodivě nespojujeme. Kapacita mezi drátem a odporem je dostatečná na to, aby se na vstup čítače dostal dost silný signál.

Nyní přístroj zapneme a přepneme jej na rozsah, na kterém vysílá nějaká blízká silná stanice o známé frekvenci. V mém případě je to vysílač Dobrochov na 954 kHz, takže rádio přepnu na SV. Jakmile se nažhaví elektronky, měl by se na čítači objevit údaj o frekvenci oscilátoru, která v případě středních vln činí stovky kHz až jednotky MHz. Nyní nastavíme laděním rádia na čítači kmitočet, který je součtem kmitočtu stanice a mezifrekvenčního kmitočtu rádia. V mém případě 954+484 = 1438 kHz.

Následně přistoupíme k samotnému slaďování. Z jadýrek mf filtrů jsme si už předem uvolnili zajišťovací vosk, takže jimi můžeme volně točit. K jejich nastavování však nemůžeme použít kovový šroubovák. Dobře se hodí seřízlá dřevěná špejle.
Při slaďování postupujeme od posledního mf obvodu k prvnímu. Protože jsou v každém filtru dva LC obvody, musíme identifikovat, který je primární a který sekundární. U přijímačů Tesla to zjistíme např. z knihy Československé rozhlasové a televizní přijímače od Eduarda Kottka, u ostatních přístrojů zpravidla lze mf filtr snadno rozebrat a podívat se dovnitř.
Dále je nutné zatlumit nebo rozladit obvod spřažený s tím, který právě slaďujeme. Provedeme to nejjednodušeji tak, že k vývodům tohoto obvodu připojíme kondenzátor 100 pF. Ten si opatříme delšími vývody s krokodýlky a jen jej přicvakneme k vývodům mf trafa.
K předposlednímu obvodu tedy připojíme kondenzátor, začneme ladit poslední obvod a měli bychom dosáhnout toho, že se z přijímače ozve výše zmíněná pomocná stanice. Laděním obvodu nastavíme nejsilnější příjem. Následně totéž opakujeme postupně u všech zbývajících filtrů. Celý proces poté ještě jednou zopakujeme. Výsledkem bude sladěná mezifrekvence. Během práce kontrolujeme, jestli se nezměnil kmitočet oscilátoru. Ten musí odpovídat hodnotě, kterou jsme získali výpočtem, u mě tedy těch 1438 kHz. Pokud kmitočet trochu ujede, dostavíme jej. Pokud je vše v pořádku, zakápneme jádra filtrů voskem a je hotovo.

Pokud by některý obvod nereagoval na ladění, je pravděpodobně vadný. Příčinou je obvykle ztráta kapacity slídového kondenzátoru. Pokud tuto závadu v přístroji objevíme, vyměníme raději všechny slídové kondenzátory v mf filtrech.

Tímto postupem jsem sladil mnoho rádií a vždy se dostavil úspěch. Pokud uděláme vše správně, rozhodně se nemusíme bát, že po tomto zásahu bude přístroj fungovat hůře než předtím.