Empo 391 Tribun

Empo s.r.o., 1939/40

Radiopřijímač - superhet pro příjem v pásmech DV, SV, KV 6-15 a 15-23 MHz a pro reprodukci z gramofonu, osazený elektronkami ECH11, EBF11, ECL11, AZ1. Polouniverzální napájení ze střídavé sítě přes autotransformátor, zpožděné AVC, dynamický reproduktor s permanentním magnetem, nf zpětná vazba s tónovou clonou, LC filtr parazitního tónu 9 kHz, spořič proudu. Svorky pro připojení dalšího anténního odlaďovače. Dřevěná skříň a spodní stěna, skleněná stupnice, papírová zadní stěna.

Jedná se o vcelku běžný levný superhet, jedinou zvláštností je napájení přes autotrafo s jednocestným usměrněním anodového napětí. Anodový proud je jištěn žárovičkou. Galvanické oddělení vývodů pro gramofon je zajištěno kondenzátory, což chrání obsluhu před úrazem, ale pro správnou funkci je nutno rádio provozovat se středním vodičem sítě přivedeným na kostru. Spořičem proudu se přepíná usměrňovač na odbočku trafa. Velmi podobné je Empo Gladiator, má jen navíc magické oko (v místě, kde má můj kus nálepku).

Toto je druhé lampové rádio v mé sbírce. Získal jsem jej v roce 2007 odkupem z jedné soukromé chaty ve Vizovicích, kde leželo v garáži. Majitel tvrdil, že je funkční. Nějak by asi i hrálo, ale nezkoušel jsem to a pustil jsem se do renovace. Renovaci už přede mnou někdo částečně provedl. Vodiče s gumovou izolací a síťová šňůra byly nahrazeny, spořič proudu byl zrušen, byla vyměněna část kondenzátorů včetně obou elektrolytů a místo ECL11 byla osazena ECL82 v redukční patici. Nejviditelnější změnou byl pak nový brokát. V rádiu bylo nutné vyměnit část zbývajících původních kondenzátorů, které měly nepřípustný svod. Svitek filtrující napětí pro nf předzesilovač měl izolační odpor jen asi 30k. Nepůvodní brokát jsem nechal na místě. ECL82 ale potřebuje větší předpětí než ECL11 a po nějaké době provozu praskla. Od pana Chluda jsem dostal ECL11 a s tou rádio funguje bez problému. Výkonem se neliší od jakéhokoliv běžného superhetu. Slaďování nebylo potřeba, přednes je velmi příjemný.

Zajímavostí je nálepka prodejce na skříni - Radio F. Ratajský, Kojetín. Opravdovou perličkou je, že se ve Zlíně nachází elektroservis patřící Jiřímu Ratajskému.

Empo TribunŠasiV provozuZadní stěna
StupniceElektronkyElektronky v provozuEmpo Tribun