SECAM kodér

Převodník barevného videosignálu z normy PAL do normy SECAM. Je určen pro staré barevné televizory, které nejsou vybaveny dekodérem PAL. Jedná se zejména o ruské a první československé výrobky.

Obvod je založen na integrovaném obvodu TDA8505 v katalogovém zapojení. Tento IO obsahuje kompletní obvod kodéru z RGB nebo YPbPr signálu do kompozitního signálu SECAM. Kromě několika externích součástek je nutné k němu připojit už jen zpožďovací linku 650 ns a výstupní zesilovač. Jako zpožďovací linka je použit obvod MDA4565 v katalogovém zapojení. Šlo by použít i klasickou pasivní zpožďovací linku, ale tento obvod je běžně dostupný a jeho použití je bezproblémové. Výstupní zesilovač je tvořen emitorovým sledovačem a slouží jen jako impedanční přizpůsobení. Výstupy TDA8505 mají tak vhodně zvolené parametry, že oba tyto obvody lze připojit přímo. Pouze vstup jasového signálu má předřazenu dolní propust kvůli odfiltrování PALu. Propust však ořezává i jasový signál o nejvyšší kmitočty, takže způsobuje pokles vodorovného rozlišení. Řešením by bylo použít strmější odlaďovač. Jediný nastavovací prvek je potenciometr vf preemfáze. Nastavuje se na nejkvalitnější obraz a pro každý televizor je nastavení jiné. Oba stabilizátory mají malý chladič. Odběr proudu je cca 320 mA.

Pro dekódování PALu na signál YPbPr jsem použil modul P z televizí Tesla řady 416. Modul je opět přímo připojen k TDA8505. Do modulu je nutné přivést sdružený synchronizační impuls (sandcastle). Naštěstí u TDA8505 je na toto také myšleno a sandcastle je z jeho synchronizačních obvodů vyveden. Zapojení modulu do schématu je následující: 1 - kostra, 2 - 15, 3 - 1, 4 - 3, 5 - 13, 6 - 9, 7 - 10.

S tímto projektem jsem začal na jaře 2015, když jsem náhodou na internetu našel katalogové zapojení TDA8505. Tento obvod jsem do té doby neznal. Zjistil jsem, že je k dostání na čínském e-shopu Alibaba, a to za rozumnou cenu a s dopravou zdarma. Poté, co mi pět IO leželo na stole, jsem se pustil do stavby. Nejprve jsem se pokoušel obvod zprovoznit v nepájivém poli, ale kvůli dlouhým spojům a přechodovým odporům zapojení nefungovalo. Problém byl taky se sehnáním zpožďovací linky. Při prohrabávání zásob jsem náhodou objevil modul z televize Tesla řady C428, který obsahoval MDA4565.

Po vyrobení plošného spoje už obvod začal fungovat. Nějakou dobu mi ještě trvalo, než jsem přišel na vhodné zapojení výstupního zesilovače. Obvod funguje podle očekávání, zatím jediný vyrobený prototyp má problém s šachovnicovým rušením v sytě barevných plochách (hlavně červené) - nejspíš přeslechy mezi barevnými kanály. Řešením by měl být lepší návrh plošného spoje.

Kodér jsem zkoušel s televizory Tesla Color Fatra, Univerzál a 425 a dále s ruskou Elektronikou C430. Barvy jsou přirozené, jen se vyskytuje zmíněné rušení.

PC ZesPC ZesPC ZesPC ZesPC Zes
PC Zes