SECAM kodér

Převodník barevného videosignálu z normy PAL nebo složkového signálu RGB do normy SECAM. Je určen pro staré barevné televizory, které nejsou vybaveny dekodérem PAL. Jedná se zejména o ruské a první československé výrobky.

Obvod je založen na integrovaném obvodu TDA8505 v katalogovém zapojení. Tento IO obsahuje kompletní obvod kodéru z RGB nebo YPbPr signálu do kompozitního signálu SECAM. Kromě několika externích součástek je nutné k němu připojit už jen zpožďovací linku 650 ns a výstupní zesilovač. Jako zpožďovací linku jsem použil obvod MDA4565 v katalogovém zapojení. Šlo by použít i klasickou pasivní zpožďovací linku, ale tento obvod je běžně dostupný a jeho použití je bezproblémové. Kvůli útlumu, který v něm vzniká, však za něj bylo nutno osadit zesilovač a za něj ještě obraceč fáze. Pomocí trimru R34 se úroveň jasového signálu nastaví tak, aby byla stejná na výstupu jako na vstupu. Vzhledem k tomu, že zapojení zpožďovací linky nepřenáší stejnosměrnou složku, musela být následně obnovena pomocí obvodu se dvěma diodami klíčovaného sandcastle impulsem. Základní úroveň se trimrem R36 nastavuje tak, aby TDA8505 jasový signál nelimitoval. V jasovém kanálu je dále zařazen LC obvod sloužící jako odlaďovač barvonosné frekvence PAL, která by jinak způsobovala interference s novým barvonosným signálem. Výstupní zesilovač je tvořen emitorovým sledovačem a slouží jen jako impedanční přizpůsobení. Zapojení je dále doplněno automatickým přepínáním vstupu PAL nebo RGB podle řídicího napětí na pinu 16 konektoru SCART. Jediný nastavovací prvek pro obsluhu je potenciometr vf preemfáze. Nastavuje se na nejkvalitnější obraz. Tři LED indikují provoz, synchronizaci PAL dekodéru a přepnutí na RGB. Oba stabilizátory mají malý chladič. Odběr proudu je cca 300 mA.

Pro dekódování PALu na signál YPbPr jsem použil modul P z televizí Tesla řady 416. Modul je opět přímo připojen k TDA8505. Do modulu je nutné přivést sdružený synchronizační impuls (sandcastle). Naštěstí u TDA8505 je na toto také myšleno a sandcastle je z jeho synchronizačních obvodů vyveden.

S tímto projektem jsem začal na jaře 2015. O stavbě SECAM kodéru jsem uvažoval už dlouho, protože toto zařízení není pro běžného smrtelníka dostupné. Nenapadala mě ale lepší varianta než sestavení z dílčích obvodů, tj. různých děliček, klopných obvodů, modulátorů, korekcí atd., což by ale bylo velice náročné, a nebo naprogramování FPGA obvodu, s čímž ale nemám žádné zkušenosti. Pak jsem ovšem náhodou na internetu našel katalogové zapojení TDA8505. Tento obvod jsem do té doby neznal. Zjistil jsem, že je k dostání na čínském e-shopu Aliexpress, a to za rozumnou cenu. Poté, co mi pět IO leželo na stole, jsem se pustil do stavby. Nejprve jsem se pokoušel obvod zprovoznit v nepájivém poli, ale kvůli dlouhým spojům a přechodovým odporům zapojení nefungovalo. Problém byl taky se sehnáním zpožďovací linky. Při prohrabávání zásob jsem náhodou objevil modul z televize Tesla řady C428, který obsahoval MDA4565. Následně jsem sestavil obvod, který už dával barevný obraz, který ale byl kvůli útlumu ve zpožďovací lince málo jasný a hlavně velice špatně synchronizoval. Navíc byl plný rušení způsobeného interferencemi se signálem PAL, který jsem nijak nezachycoval a ten tak pronikal až na výstup. Po doplnění zesilovače za zpožďovací linku začaly problémy s ořezáváním signálu v TDA8505, který se nenechal ošidit zavedením pevné střední stejnosměrné úrovně signálu. Bylo nutno doplnit obnovitel stejnosměrné složky, který jsem převzal z televizoru Rubín 401. Dále jsem doplnil odlaďovač PAL na vývod TDA, který je k tomu přímo určen, což mi ale dříve nedošlo. Pak už obvod začal fungovat dobře, zbývalo jej jen dotáhnout ze stadia vrabčího hnízda do prezentovatelné podoby. Navrhl jsem plošný spoj a u čínské firmy JLCPCB jsem ho nechal vyrobit, v sérii dvaceti kusů vyšla jedna oboustranná prokovená deska s potiskem a nepájivou maskou na cca 30 Kč i s dopravou. Ostatní součástky jsem sehnal v TME kromě cívky, tu vyrábí firma Coilcraft. Kromě dvou chyb na DPS, které vyřešila krátká drátová propojka, už s obvodem nebyly žádné problémy a je možné si s ním užívat pěkný barevný obraz na lampových rubínech a colorkách.

První pokusy - květen 2015:

Další verze - jaro 2016:

Doplnění zesilovače a obnovitele ss složky - jaro 2017:

Konečná varianta - jaro 2019: